Kapitalskyddade placeringar

Du kan sortera i listan genom att klicka på kolumnrubrikerna. Vill du veta mer om en produkt klickar du på produktens kortnamn.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.
Vinstsäkra - Den här kapitalskyddade placeringen har stigit mycket sedan utgivningstillfället och placeringens värde är betydligt högre än kapitalskyddet. Kontakta gärna din rådgivare för att diskutera om det är lämpligt för dig att säkra den upparbetade vinsten nu genom att sälja denna placering.
Sälj - Den underliggande marknaden har i de flesta fall fallit mer än 25 procent i värde sedan starten, samtidigt som kapitalskyddet gjort att placeringen fallit betydligt mindre i värde. Kontakta gärna din rådgivare för att diskutera om det är lämpligt för dig att sälja denna placering, för att realisera en begränsad förlust och ha möjlighet att ta del av framtida uppgångar
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.
Vinstsäkra Sälj Behåll Mer om symbolerna
Kapitalskyddade placeringar
Kortnamn Rek. Köp Sälj Produkt Namn Återbetalningsdag
SHBO 129AG Rekommendation: behåll. 110,53 - Aktieindexobligation Global Hålbarhet 129AG 2020-02-27
SHBO 129AN Rekommendation: behåll. 109,22 111,22 Aktieindexobligation Nordiska bolag Extra 129AN 2020-02-27
SHBO 130AA Rekommendation: behåll. 123,17 - Aktieindexobligation Asien 130AA 2020-04-02
SHBO 130AG Rekommendation: behåll. 111,41 - Aktieindexobligation Global Hålbarhet 130AG 2020-04-02
SHBO 131AE Rekommendation: behåll. 101,22 - Aktieindexobligation Hålbarhet Europa 131AE 2020-05-22
SHBO 131AG Rekommendation: behåll. 103,58 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 131AG 2020-05-22
SHBO 132AE Rekommendation: behåll. 104,50 - Aktieindexobligation Hålbarhet Europa 132AE 2020-06-26
SHBO 132AG Rekommendation: behåll. 106,45 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 132AG 2020-06-26
SHBO 133AE Rekommendation: behåll. 109,36 - Aktieindexobligation Hålbarhet Europa 133AE 2021-09-06
SHBO 133AG Rekommendation: behåll. 107,95 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 133AG 2021-09-06
SHBO 134AE Rekommendation: behåll. 108,60 - Aktieindexobligation Hålbarhet Europa 134AE 2021-10-18
SHBO 134AG Rekommendation: behåll. 108,49 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 134AG 2021-10-18
SHBO 135AK Rekommendation: behåll. 100,57 - Aktieindexobligation Klimat Europa 135AK 2021-11-19
SHBO 135AS Rekommendation: behåll. 112,77 - Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 135AS 2021-11-19
SHBO 136AG Rekommendation: behåll. 107,08 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 136AG 2021-12-27
SHBO 136AS Rekommendation: behåll. 113,01 - Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 136AS 2021-12-27
SHBO 137AG Rekommendation: behåll. 109,17 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 137AG 2022-01-31
SHBO 137AS Rekommendation: behåll. 115,05 - Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 137AS 2022-01-31
SHBO 138AG Rekommendation: behåll. 117,50 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 138AG 2022-03-11
SHBO 138AS Rekommendation: behåll. 123,39 - Aktieindexobligation Svenska Kvalitetsbolag Extra 138AS 2022-03-11
SHBO 139AA Rekommendation: behåll. 117,17 - Aktieindexobligation Asien 139AA 2022-04-11
SHBO 139AG Rekommendation: behåll. 121,28 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 139AG 2022-04-11
SHBO 140AA Rekommendation: behåll. 110,97 - Aktieindexobligation Asien 140AA 2022-05-13
SHBO 140AG Rekommendation: behåll. 113,38 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 140AG 2022-05-13
SHBO 141AA Rekommendation: behåll. 110,57 - Aktieindexobligation Asien 141AA 2022-06-17
SHBO 141AG Rekommendation: behåll. 112,49 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 141AG 2022-06-17
SHBO 142AA Rekommendation: behåll. 113,32 - Aktieindexobligation Asien 142AA 2022-07-22
SHBO 142AG Rekommendation: behåll. 112,05 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 142AG 2022-07-22
SHBO 143AA Rekommendation: behåll. 109,14 - Aktieindexobligation Asien 143AA 2022-09-23
SHBO 143AG Rekommendation: behåll. 113,12 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 143AG 2022-09-23
SHBO 144AA Rekommendation: behåll. 111,21 - Aktieindexobligation Asien 144AA 2022-11-18
SHBO 144AG Rekommendation: behåll. 116,87 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 144AG 2022-11-18
SHBO 145AA Rekommendation: behåll. 110,70 - Aktieindexobligation Asien 145AA 2022-12-23
SHBO 145AG Rekommendation: behåll. 117,82 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 145AG 2022-12-23
SHBO 146AA Rekommendation: behåll. 109,50 - Aktieindexobligation Asien 146AA 2023-01-27
SHBO 146AG Rekommendation: behåll. 118,34 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 146AG 2023-01-27
SHBO 147AA Rekommendation: behåll. 104,82 - Aktieindexobligation Asien 147AA 2023-03-03
SHBO 147AG Rekommendation: behåll. 112,44 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 147AG 2023-03-03
SHBO 148AA Rekommendation: behåll. 104,67 - Aktieindexobligation Asien 148AA 2023-04-11
SHBO 148AG Rekommendation: behåll. 108,70 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 148AG 2023-04-11
SHBO 149AA Rekommendation: behåll. 104,18 - Aktieindexobligation Asien 149AA 2023-05-30
SHBO 149AG Rekommendation: behåll. 109,47 - Aktieindexobligation Hålbarhet Global 149AG 2023-05-30
SHBO 150AA Rekommendation: behåll. 105,49 - Aktieindexobligation Asien 150AA 2023-07-04
SHBO 150AG Rekommendation: behåll. 107,92 109,92 Aktieindexobligation Hållbarhet Global 150AG 2023-07-04
SHBO 151AG Rekommendation: behåll. 109,04 111,04 Aktieindexobligation Hållbarhet Global 152AG 2023-08-04
SHBO 151AK Rekommendation: behåll. 107,37 109,37 Aktieindexobligation Klimat Europa 151AK 2023-08-04
SHBO 152AG Rekommendation: behåll. 110,23 112,23 Aktieindexobligation Hållbarhet Global 152AG 2023-09-22
SHBO 152AK Rekommendation: behåll. 108,20 110,20 Aktieindexobligation Klimat Europa 152AK 2023-09-22
SHBO 974AS Rekommendation: behåll. 102,21 - Aktieindexobligation Sverige Bas 974AS 2020-03-02
SHBO 974AX Rekommendation: behåll. 112,72 - Aktieindexobligation Sverige Extra 974AX 2020-03-02
SHBO 974PF Rekommendation: behåll. 101,77 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 974PF 2020-03-02
SHBO 974PX Rekommendation: behåll. 111,21 113,21 Portföljobligation Portföljobligation Extra 974PX 2020-03-02
SHBO 975AS Rekommendation: behåll. 101,43 103,43 Aktieindexobligation Sverige Bas 975AS 2020-04-07
SHBO 975AX Rekommendation: behåll. 110,85 112,85 Aktieindexobligation Sverige Extra 975AX 2020-04-07
SHBO 975PF Rekommendation: behåll. 101,29 - Portföljobligation Portföljobligation Bas 975PF 2020-04-07
SHBO 975PX Rekommendation: behåll. 110,99 112,99 Portföljobligation Portföljobligation Extra 975PX 2020-04-07
SHBO 976AX Rekommendation: behåll. 113,38 115,38 Aktieindexobligation Sverige Extra 976AX 2020-05-19
SHBO 976PX Rekommendation: behåll. 112,31 114,31 Portföljobligation Portföljobligation Extra 976PX 2020-05-19
SHBO 977AX Rekommendation: behåll. 112,37 114,37 Aktieindexobligation Sverige Extra 977AX 2020-06-16
SHBO 977PX Rekommendation: behåll. 112,74 114,74 Portföljobligation Portföljobligation Extra 977PX 2020-06-16
SHBO 978AX Rekommendation: behåll. 116,55 118,55 Aktieindexobligation Sverige Extra 978AX 2020-07-14
SHBO 978PX Rekommendation: behåll. 115,83 117,83 Portföljobligation Portföljobligation Extra 978PX 2020-07-14
SHBO 979AX Rekommendation: behåll. 120,94 122,94 Aktieindexobligation Sverige Extra 979AX 2020-09-08
SHBO 979PX Rekommendation: behåll. 126,25 128,25 Portföljobligation Portföljobligation Extra 979PX 2020-09-08
SHBO 980AX Rekommendation: behåll. 124,15 126,15 Aktieindexobligation Sverige Extra 980AX 2020-10-06
SHBO 980PX Rekommendation: vinstsäkra. 130,03 132,03 Portföljobligation Portföljobligation Extra 980PX 2020-10-06
SHBO 981AX Rekommendation: behåll. 125,32 127,32 Aktieindexobligation Sverige Extra 981AX 2020-11-03
SHBO 981PX Rekommendation: behåll. 128,76 130,76 Portföljobligation Portföljobligation Extra 981PX 2020-11-03
SHBO 982AX Rekommendation: behåll. 123,92 125,92 Aktieindexobligation Sverige Extra 982AX 2020-12-01
SHBO 982PX Rekommendation: vinstsäkra. 131,58 - Portföljobligation Portföljobligation Extra 982PX 2020-12-01
SHBO 983AX Rekommendation: behåll. 127,32 129,32 Aktieindexobligation Sverige Extra 983AX 2020-12-30
SHBO 983PX Rekommendation: vinstsäkra. 134,96 136,96 Portföljobligation Portföljobligation Extra 983PX 2020-12-30
SHBO 984AX Rekommendation: vinstsäkra. 132,20 134,20 Aktieindexobligation Sverige Extra 984AX 2021-02-02
SHBO 984PX Rekommendation: vinstsäkra. 142,25 144,25 Portföljobligation Portföljobligation Extra 984PX 2021-02-02

Uppdaterad 07:15. Källa Millistream.