Certifikat

Du kan sortera i listan genom att klicka på kolumnrubrikerna. Vill du veta mer om en produkt klickar du på produktens kortnamn.

Observera att instrumenten kan handlas i både procent och kronor.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.
Vinstsäkra - Placeringens värde har stigit mycket sedan utgivningstillfället. Kontakta gärna din rådgivare för att diskutera om det är lämpligt för dig att säkra den upparbetade vinsten nu genom att sälja denna placering i förtid.
Vinsthemtagning Mer om symbolerna

Certifikat
Kortnamn Rek. Köp Sälj Produkt Namn Återbetalningsdag
SHBC ALST1 - - Räntecertifikat Alstom 2019-04-10
SHBC AVIS1 94,98 - Räntecertifikat Avis Budget Group 2023-01-10
SHBC AVIS2 95,84 - Räntecertifikat Avis Budget Group 2023-01-10
SHBC CE10L 102,51 - Kreditcertifikat Europeiska bolag 2021-01-13
SHBC CE12L 88,63 - Kreditcertifikat Europeiska bolag 2023-01-10
SHBC CE13L 95,81 - Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE14A 101,26 103,26 Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE19F 92,42 - Kreditcertifikat Europa 2019-07-10
SHBC CE20L 103,03 - Kreditcertifikat Europeiska bolag 2021-01-13
SHBC CE22L 92,43 - Kreditcertifikat Europeiska bolag 2023-01-10
SHBC CE23L 98,41 - Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE24A 102,00 103,32 Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE32F 92,10 - Kreditcertifikat Europeiska bolag 2022-07-11
SHBC CE33L 93,00 - Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE42F 94,91 - Kreditcertifikat Europeiska bolag 2022-07-11
SHBC CE43L 96,05 - Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE73L 90,87 - Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE83L 93,26 - Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CN10L 100,02 - Kreditcertifikat Nordiska bolag 2021-01-13
SHBC CN13L 101,05 103,05 Kreditcertifikat Nordiska bolag 2024-01-11
SHBC CN20L 100,90 - Kreditcertifikat Nordiska bolag 2021-01-13
SHBC CN21F 99,58 - Kreditcertifikat Nordiska bolag 2021-07-08
SHBC CN21L 98,14 - Kreditcertifikat Nordiska bolag 2022-01-11
SHBC CN23L 101,22 103,22 Kreditcertifikat Nordiska bolag 2024-01-11
SHBC CN31F 111,05 - Kreditcertifikat Nordiska bolag 2021-07-08
SHBC CN31L 97,47 - Kreditcertifikat Nordiska bolag 2022-01-11
SHBC CS10C 96,81 - Kreditcertifikat Svenska Bolag 2020-04-10
SHBC CS11C 112,98 - Kreditcertifikat Svenska Bolag 2020-04-10
SHBC CU11F 97,22 - Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2021-07-08
SHBC CU11L 94,14 - Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2022-01-11
SHBC CU12L 88,74 - Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2023-01-10
SHBC CU19F 91,02 - Kreditcertifikat Nordamerika 2019-07-10
SHBC CU19L 90,39 - Kreditcertifikat Nordamerika 2020-01-10
SHBC CU20F 93,63 - Kreditcertifikat Nordamerika 2020-07-08
SHBC CU21F 109,74 - Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2021-07-08
SHBC CU22F 89,72 - Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2022-07-11
SHBC CU22L 89,95 - Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2023-01-10
SHBC CU32F 91,91 - Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2022-07-11
SHBC CX19F 92,90 - Kreditcertifikat Europa 2019-07-10
SHBC CX20A 92,28 - Kreditcertifikat Europa 2020-01-16
SHBC CX20E 95,40 - Kreditcertifikat Europa 2020-07-08
SHBC CX20F 96,40 - Kreditcertifikat Europa 2020-07-08
SHBC CX20L 94,21 - Kreditcertifikat Europa 2021-01-13
SHBC CX29F 96,35 - Kreditcertifikat Europa 2019-07-10
SHBC CX39L 91,02 - Kreditcertifikat Europa 2020-01-10
SHBC CX40L 95,42 - Kreditcertifikat Europa 2021-01-13
SHBC CX41L 96,43 - Kreditcertifikat Europeiska bolag 2022-01-11
SHBC CX49F 93,68 - Kreditcertifikat Europa 2019-07-10
SHBC CX49L 93,22 - Kreditcertifikat Europa 2020-01-16
SHBC CX59F 95,34 - Kreditcertifikat Europa 2019-07-10
SHBC CX69L 92,53 - Kreditcertifikat Europa 2020-01-16
SHBC CX79L 92,89 - Kreditcertifikat Europa 2020-01-16
SHBC IT19J 121,50 - Indexcertifikat Indexcertifikat Tillväxtmarknader 2019-11-15
SHBC LADB1 102,70 - Räntecertifikat Ladbrokes 2020-07-10
SHBC LADB2 100,02 - Räntecertifikat Ladbrokes 2020-07-10
SHBC LADB3 105,78 - Räntecertifikat Ladbrokes 2023-01-10
SHBC LADB4 105,96 - Räntecertifikat Ladbrokes 2023-01-10
SHBC MACY1 98,60 - Räntecertifikat Macy's 2023-01-10
SHBC MACY2 99,11 - Räntecertifikat Macy's 2023-01-10
SHBC NN CN30L 99,67 - Kreditcertifikat Nordiska bolag 2021-01-13
SHBC NORD1 100,25 - Räntecertifikat Nordstrom 2023-01-10
SHBC NORD2 101,21 - Räntecertifikat Nordstrom 2023-01-10
SHBC PE19B 123,00 - Premiumcertifikat Europa 2019-03-08
SHBC PE19E 117,95 - Premiumcertifikat Europa 2019-06-10
SHBC PS12K 100,39 - Premiumcertifikat Sverige 2022-11-15
SHBC PS19D 124,40 - Premiumcertifikat Sverige 2019-05-13
SHBC PS29C 125,61 - Premiumcertifikat Sverige 2019-04-05
SHBC PS29J 125,79 - Premiumcertifikat Sverige 2019-10-11
SHBC PS39J 123,59 - Premiumcertifikat Sverige 2019-11-15
SHBC STE10 100,25 - Räntecertifikat Stena AB 2023-01-10
SHBC STE11 99,08 - Räntecertifikat Stena AB 2023-01-10
SHBC STE12 96,30 - Räntecertifikat Stena AB 2023-01-10
SHBC STE13 100,00 - Räntecertifikat Stena AB 2023-01-10
SHBC STE14 97,95 - Räntecertifikat Stena AB 2023-07-10
SHBC STE15 102,31 - Räntecertifikat Stena AB 2023-07-10
SHBC STEN8 102,11 - Räntecertifikat Stena AB 2020-10-08
SHBC STEN9 103,86 - Räntecertifikat Stena AB 2020-10-08
SHBC STOR4 99,02 - Räntecertifikat StoraEnso 2019-04-10
SHBC TESC2 98,19 - Räntecertifikat Tesco 2020-07-10
SHBC TS11I 96,64 - Tillväxtcertifikat Tillväxtcertifikat EURSEK 2021-09-27
SHBC TS21I 99,14 - Tillväxtcertifikat Tillväxtcertifikat EURSEK 2021-09-27

Uppdaterad 21:02. Källa Millistream. Tillbaka