Indexcertifikat

Indexcertifikat Världen SHBC IG14C (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
97,69 % - %

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivå Marknads-utveckling
Global Solactive Sustainable Development Goals World RC 8 SEK 100 %193,21209,628,50 %
Marknadsutveckling sedan emissionsdagen      8,50 %
Produktutveckling
Utveckling för Indexcertifikat Världen SHBC IG14C -2,32 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC IG14C
Emissionskurs: 100 %
Deltagandegrad: 100%
Emissionsdag: 2019-03-25
Slutdag: 2024-03-25
Återbetalningsdag: 2024-03-25
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006088258
Börs: NASDAQ Stockholm