Indexcertifikat

Tillväxtmarknader SHBC IT19J (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
- % - %

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivå Marknads-utveckling
Emerging Markets iShares® MSCI Emerging Markets 100 %34,8141,9420,48 %
Marknadsutveckling sedan emissionsdagen      20,48 %
Produktutveckling
Utveckling för Tillväxtmarknader SHBC IT19J -
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC IT19J
Emissionskurs: 100 %
Deltagandegrad: 100%
Emissionsdag: 2015-11-02
Slutdag: 2019-10-29
Återbetalningsdag: 2019-11-15
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006083762
Börs: NASDAQ Stockholm