Kreditcertifikat

Du kan sortera i listan genom att klicka på kolumnrubrikerna. Vill du veta mer om en produkt klickar du på produktens kortnamn.

Observera att instrumenten kan handlas i både procent och kronor.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.
Vinstsäkra - Placeringens värde har stigit mycket sedan utgivningstillfället. Kontakta gärna din rådgivare för att diskutera om det är lämpligt för dig att säkra den upparbetade vinsten nu genom att sälja denna placering i förtid.
Vinsthemtagning Mer om symbolerna

Kreditcertifikat
Kortnamn Rek. Köp Sälj Produkt Namn Återbetalningsdag
SHBC CE10L 101,91 % - % Kreditcertifikat Europeiska bolag 2021-01-13
SHBC CE12L 87,70 % - % Kreditcertifikat Europeiska bolag 2023-01-10
SHBC CE13L 91,31 % - % Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE14A 104,59 % 106,59 % Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE14F 100,21 % 102,21 % Kreditcertifikat Europa 2024-07-10
SHBC CE20L 104,97 % - % Kreditcertifikat Europeiska bolag 2021-01-13
SHBC CE22L 91,91 % - % Kreditcertifikat Europeiska bolag 2023-01-10
SHBC CE23L 98,80 % - % Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE24A 109,68 % 111,68 % Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE24F 102,91 % 104,91 % Kreditcertifikat Europa 2024-07-10
SHBC CE32F 91,52 % - % Kreditcertifikat Europeiska bolag 2022-07-11
SHBC CE33L 84,53 % - % Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE42F 93,42 % - % Kreditcertifikat Europeiska bolag 2022-07-11
SHBC CE43L 93,50 % - % Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE73L 99,82 % - % Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE83L 106,64 % - % Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CN10L 99,86 % - % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2021-01-13
SHBC CN13L 97,84 % 99,84 % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2024-01-11
SHBC CN20L 102,57 % - % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2021-01-13
SHBC CN21F 99,55 % - % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2021-07-08
SHBC CN21L 98,03 % - % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2022-01-11
SHBC CN23L 101,83 % 103,83 % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2024-01-11
SHBC CN31F 113,46 % - % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2021-07-08
SHBC CN31L 97,86 % - % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2022-01-11
SHBC CS10C 97,20 % - % Kreditcertifikat Svenska Bolag 2020-04-10
SHBC CS11C 114,05 % - % Kreditcertifikat Svenska Bolag 2020-04-10
SHBC CU11F 94,56 % - % Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2021-07-08
SHBC CU11L 91,91 % - % Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2022-01-11
SHBC CU12L 89,00 % - % Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2023-01-10
SHBC CU19L 89,42 % - % Kreditcertifikat Nordamerika 2020-01-10
SHBC CU20F 89,78 % - % Kreditcertifikat Nordamerika 2020-07-08
SHBC CU21F 111,47 % - % Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2021-07-08
SHBC CU22F 89,56 % - % Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2022-07-11
SHBC CU22L 93,59 % - % Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2023-01-10
SHBC CU32F 90,80 % - % Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2022-07-11
SHBC CX20A 91,81 % - % Kreditcertifikat Europa 2020-01-16
SHBC CX20E 90,15 % - % Kreditcertifikat Europa 2020-07-08
SHBC CX20F 89,95 % - % Kreditcertifikat Europa 2020-07-08
SHBC CX20L 94,09 % - % Kreditcertifikat Europa 2021-01-13
SHBC CX39L 88,02 % - % Kreditcertifikat Europa 2020-01-10
SHBC CX40L 92,27 % - % Kreditcertifikat Europa 2021-01-13
SHBC CX41L 94,74 % - % Kreditcertifikat Europeiska bolag 2022-01-11
SHBC CX49L 92,44 % - % Kreditcertifikat Europa 2020-01-16
SHBC CX69L 91,16 % - % Kreditcertifikat Europa 2020-01-16
SHBC CX79L 91,72 % - % Kreditcertifikat Europa 2020-01-16
SHBC NN CN30L - % - % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2021-01-13

Uppdaterad 10:55. Källa Millistream. Tillbaka