Kreditcertifikat

Du kan sortera i listan genom att klicka på kolumnrubrikerna. Vill du veta mer om en produkt klickar du på produktens kortnamn.

Observera att instrumenten kan handlas i både procent och kronor.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.
Vinstsäkra - Placeringens värde har stigit mycket sedan utgivningstillfället. Kontakta gärna din rådgivare för att diskutera om det är lämpligt för dig att säkra den upparbetade vinsten nu genom att sälja denna placering i förtid.
Vinsthemtagning Mer om symbolerna

Kreditcertifikat
Kortnamn Rek. Köp Sälj Produkt Namn Återbetalningsdag
SHBC CE10L 101,59 % - % Kreditcertifikat Europeiska bolag 2021-01-13
SHBC CE12L 88,37 % - % Kreditcertifikat Europeiska bolag 2023-01-10
SHBC CE13L 89,51 % - % Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE14A 105,62 % 107,62 % Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE14F 101,28 % 103,28 % Kreditcertifikat Europa 2024-07-10
SHBC CE20L 105,43 % - % Kreditcertifikat Europeiska bolag 2021-01-13
SHBC CE22L 92,65 % - % Kreditcertifikat Europeiska bolag 2023-01-10
SHBC CE23L 97,25 % - % Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE24A 111,08 % 113,08 % Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE24F 103,91 % 105,91 % Kreditcertifikat Europa 2024-07-10
SHBC CE32F 92,01 % - % Kreditcertifikat Europeiska bolag 2022-07-11
SHBC CE33L 87,50 % - % Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE42F 94,15 % - % Kreditcertifikat Europeiska bolag 2022-07-11
SHBC CE43L 97,36 % - % Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE73L 101,25 % - % Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CE83L 108,33 % - % Kreditcertifikat Europa 2024-01-11
SHBC CN10L 100,00 % - % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2021-01-13
SHBC CN13L 98,34 % 100,34 % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2024-01-11
SHBC CN20L 103,19 % - % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2021-01-13
SHBC CN21F 99,98 % - % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2021-07-08
SHBC CN21L 99,16 % - % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2022-01-11
SHBC CN23L 101,92 % 103,92 % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2024-01-11
SHBC CN31F 114,56 % - % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2021-07-08
SHBC CN31L 98,01 % - % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2022-01-11
SHBC CS10C 96,30 % - % Kreditcertifikat Svenska Bolag 2020-04-10
SHBC CS11C 115,80 % - % Kreditcertifikat Svenska Bolag 2020-04-10
SHBC CU11F 94,42 % - % Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2021-07-08
SHBC CU11L 92,35 % - % Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2022-01-11
SHBC CU12L 90,00 % - % Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2023-01-10
SHBC CU19L 90,47 % - % Kreditcertifikat Nordamerika 2020-01-10
SHBC CU20F 90,38 % - % Kreditcertifikat Nordamerika 2020-07-08
SHBC CU21F 112,70 % - % Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2021-07-08
SHBC CU22F 90,53 % - % Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2022-07-11
SHBC CU22L 94,93 % - % Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2023-01-10
SHBC CU32F 92,09 % - % Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag 2022-07-11
SHBC CX20A 91,82 % - % Kreditcertifikat Europa 2020-01-16
SHBC CX20E 89,05 % - % Kreditcertifikat Europa 2020-07-08
SHBC CX20F 89,05 % - % Kreditcertifikat Europa 2020-07-08
SHBC CX20L 94,09 % - % Kreditcertifikat Europa 2021-01-13
SHBC CX39L 88,35 % - % Kreditcertifikat Europa 2020-01-10
SHBC CX40L 91,12 % - % Kreditcertifikat Europa 2021-01-13
SHBC CX41L 94,65 % - % Kreditcertifikat Europeiska bolag 2022-01-11
SHBC CX49L 92,45 % - % Kreditcertifikat Europa 2020-01-16
SHBC CX69L 91,18 % - % Kreditcertifikat Europa 2020-01-16
SHBC CX79L 91,64 % - % Kreditcertifikat Europa 2020-01-16
SHBC NN CN30L - % - % Kreditcertifikat Nordiska bolag 2021-01-13

Uppdaterad 13:30. Källa Millistream. Tillbaka