Kreditcertifikat

Kreditcertifikat Europeiska bolag (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
88,75 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
75 bolag 4 SEK/STIBOR/3M + 2.88733333333%
Produktutveckling
Utveckling för Kreditcertifikat Europeiska bolag -11,26 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CE12L
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2018-01-25
Slutdag: 2022-12-20
Återbetalningsdag: 2023-01-10
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006087037
Börs: NASDAQ Stockholm