Kreditcertifikat

Kreditcertifikat Europeiska bolag (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
92,60 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
75 bolag 4 3,55 %
Produktutveckling
Utveckling för Kreditcertifikat Europeiska bolag -7,41 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CE22L
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2018-01-25
Slutdag: 2022-12-20
Återbetalningsdag: 2023-01-10
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006087045
Börs: NASDAQ Stockholm