Kreditcertifikat

Kreditcertifikat Europeiska bolag (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
92,20 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
75 bolag 3 SEK/STIBOR/3M + 3.264%
Produktutveckling
Utveckling för Kreditcertifikat Europeiska bolag -7,80 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CE32F
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2017-05-24
Slutdag: 2022-06-20
Återbetalningsdag: 2022-07-11
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006086153
Börs: NASDAQ Stockholm