Kreditcertifikat

Kreditcertifikat Europeiska bolag (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
93,96 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
75 bolag 3 3,84 %
Produktutveckling
Utveckling för Kreditcertifikat Europeiska bolag -6,04 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CE42F
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2017-05-24
Slutdag: 2022-06-20
Återbetalningsdag: 2022-07-11
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006086146
Börs: NASDAQ Stockholm