Kreditcertifikat

Nordiska bolag SHBC CN10L (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
100,17 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
4 bolag 0 SEK/STIBOR/3M + 2.85%
Produktutveckling
Utveckling för Nordiska bolag SHBC CN10L 0,17 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CN10L
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2015-10-01
Slutdag: 2020-12-20
Återbetalningsdag: 2021-01-13
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006083788
Börs: NASDAQ Stockholm