Kreditcertifikat

Nordiska bolag SHBC CN20L (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
103,21 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
4 bolag 0 3,42 %
Produktutveckling
Utveckling för Nordiska bolag SHBC CN20L 3,21 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CN20L
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2015-10-01
Slutdag: 2020-12-20
Återbetalningsdag: 2021-01-13
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006083796
Börs: NASDAQ Stockholm