Kreditcertifikat

Kreditcertifikat Nordiska bolag (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
100,57 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
4 bolag 0 SEK/STIBOR/3M + 3.32%
Produktutveckling
Utveckling för Kreditcertifikat Nordiska bolag 0,57 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CN21F
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2016-05-26
Slutdag: 2021-06-20
Återbetalningsdag: 2021-07-08
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006084596
Börs: NASDAQ Stockholm