Kreditcertifikat

Nordiska bolag SHBC CN23L (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
102,52 % 104,52 %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
4 bolag 0 3,25 %
Produktutveckling
Utveckling för Nordiska bolag SHBC CN23L 2,52 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CN23L
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2019-01-24
Slutdag: 2023-12-20
Återbetalningsdag: 2024-01-11
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006088118
Börs: NASDAQ Stockholm