Kreditcertifikat

Svenska Bolag SHBC CS11C (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
116,38 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
3 bolag 0 3,85 %
Produktutveckling
Utveckling för Svenska Bolag SHBC CS11C 16,38 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CS11C
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2015-01-30
Slutdag: 2020-03-20
Återbetalningsdag: 2020-04-10
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006082384
Börs: NASDAQ Stockholm