Kreditcertifikat

Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
94,40 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
100 bolag 6 SEK/STIBOR/3M + 5.452%
Produktutveckling
Utveckling för Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag -5,61 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CU11F
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2016-06-23
Slutdag: 2021-06-20
Återbetalningsdag: 2021-07-08
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006084695
Börs: NASDAQ Stockholm