Kreditcertifikat

Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
- % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
100 bolag 6 SEK/STIBOR/3M + 5.076%
Produktutveckling
Utveckling för Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag -
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CU11L
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2016-10-27
Slutdag: 2021-12-20
Återbetalningsdag: 2022-01-11
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006085106
Börs: NASDAQ Stockholm