Kreditcertifikat

Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
90,77 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
100 bolag 4 SEK/STIBOR/3M + 3.888%
Produktutveckling
Utveckling för Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag -9,24 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CU12L
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2018-01-25
Slutdag: 2022-12-20
Återbetalningsdag: 2023-01-10
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006087052
Börs: NASDAQ Stockholm