Kreditcertifikat

CDX SHBC CU19L (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
89,80 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
101 bolag 9 SEK/STIBOR/3M + 3.96237623762%
Produktutveckling
Utveckling för CDX SHBC CU19L -10,20 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CU19L
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2014-12-04
Slutdag: 2019-12-20
Återbetalningsdag: 2020-01-10
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006081980
Börs: NASDAQ Stockholm