Kreditcertifikat

CDX SHBC CU20F (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
89,39 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
101 bolag 8 4,42 %
Produktutveckling
Utveckling för CDX SHBC CU20F -10,61 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CU20F
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2015-05-25
Slutdag: 2020-06-20
Återbetalningsdag: 2020-07-08
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006083002
Börs: NASDAQ Stockholm