Kreditcertifikat

Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
91,17 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
100 bolag 5 SEK/STIBOR/3M + 3.8%
Produktutveckling
Utveckling för Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag -8,83 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CU22F
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2017-05-24
Slutdag: 2022-06-20
Återbetalningsdag: 2022-07-11
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006086120
Börs: NASDAQ Stockholm