Kreditcertifikat

Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
92,16 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
100 bolag 5 4,18 %
Produktutveckling
Utveckling för Kreditcertifikat Nordamerikanska bolag -7,85 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CU32F
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2017-05-24
Slutdag: 2022-06-20
Återbetalningsdag: 2022-07-11
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006086138
Börs: NASDAQ Stockholm