Kreditcertifikat

Kreditcertifikat Europeiska Bolag (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
92,07 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
75 bolag 8 4,29 %
Produktutveckling
Utveckling för Kreditcertifikat Europeiska Bolag -7,93 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CX20A
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2015-01-26
Slutdag: 2019-12-20
Återbetalningsdag: 2020-01-16
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006082152
Börs: NASDAQ Stockholm