Kreditcertifikat

Kreditcertifikat Europeiska Bolag (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
89,23 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
75 bolag 8 4,47 %
Produktutveckling
Utveckling för Kreditcertifikat Europeiska Bolag -10,78 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CX20E
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2015-06-18
Slutdag: 2020-06-20
Återbetalningsdag: 2020-07-08
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006083259
Börs: NASDAQ Stockholm