Kreditcertifikat

Kreditcertifikat Europeiska Bolag (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
93,87 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
75 bolag 6 4,14 %
Produktutveckling
Utveckling för Kreditcertifikat Europeiska Bolag -6,14 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CX20L
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2015-11-30
Slutdag: 2020-12-20
Återbetalningsdag: 2021-01-13
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006083937
Börs: NASDAQ Stockholm