Kreditcertifikat

Kreditcertifikat Europeiska Bolag (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
91,13 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
75 bolag 6 SEK/STIBOR/3M + 4.6%
Produktutveckling
Utveckling för Kreditcertifikat Europeiska Bolag -8,87 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CX40L
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2016-03-15
Slutdag: 2020-12-20
Återbetalningsdag: 2021-01-13
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006084331
Börs: NASDAQ Stockholm