Kreditcertifikat

Kreditcertifikat Europeiska bolag (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
94,82 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
75 bolag 3 SEK/STIBOR/3M + 4.32%
Produktutveckling
Utveckling för Kreditcertifikat Europeiska bolag -5,19 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CX41L
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2016-10-27
Slutdag: 2021-12-20
Återbetalningsdag: 2022-01-11
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006085114
Börs: NASDAQ Stockholm