Kreditcertifikat

Kreditcertifikat Europeiska Bolag (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
91,53 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
75 bolag 8 3,84 %
Produktutveckling
Utveckling för Kreditcertifikat Europeiska Bolag -8,47 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC CX69L
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2015-03-19
Slutdag: 2019-12-20
Återbetalningsdag: 2020-01-16
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006082624
Börs: NASDAQ Stockholm