Premiumcertifikat

Sverige SHBC PS12K (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
111,50 % - %

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivå Marknads-utveckling
Sverige OMXS30TM index 100 %1 531,261 772,5615,76 %
Marknadsutveckling sedan emissionsdagen      15,76 %
Produktutveckling
Utveckling för Sverige SHBC PS12K 11,50 %
Barriärnivå bruten*: Nej
Aktuell nivå: 1772,56
Barriärnivå: 1071,88
Procent ner till barriärnivå: 39,53 %

 * Disclaimer: Uppdateras en gång dagligen baserad på föregående handelsdags kurser för underliggande.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC PS12K
Emissionskurs: 100 %
Premie: 26,00 % (1929,38)
Barriärnivå: 1071,88
Emissionsdag: 2018-11-01
Slutdag: 2023-12-20
Återbetalningsdag: 2022-11-15
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006087714
Börs: NASDAQ Stockholm