Räntecertifikat

Ladbrokes SHBC LADB3 (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
105,05 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
Ladbrokes  0 SEK/STIBOR/3M + 3.78%
Produktutveckling
Utveckling för Ladbrokes SHBC LADB3 5,05 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC LADB3
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2017-04-21
Slutdag: 2022-12-20
Återbetalningsdag: 2023-01-10
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006085866
Börs: NASDAQ Stockholm