Räntecertifikat

Ladbrokes SHBC LADB4 (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
105,33 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
Ladbrokes  0 4,20 %
Produktutveckling
Utveckling för Ladbrokes SHBC LADB4 5,33 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC LADB4
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2017-04-21
Slutdag: 2022-12-20
Återbetalningsdag: 2023-01-10
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006085874
Börs: NASDAQ Stockholm