Räntecertifikat

Nordstrom SHBC NORD1 (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
101,75 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
Nordstrom  0 SEK/STIBOR/3M + 2.6%
Produktutveckling
Utveckling för Nordstrom SHBC NORD1 1,75 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC NORD1
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2017-10-12
Slutdag: 2022-12-20
Återbetalningsdag: 2023-01-10
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006086716
Börs: NASDAQ Stockholm