Räntecertifikat

Nordstrom SHBC NORD2 (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
102,62 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
Nordstrom  0 3,20 %
Produktutveckling
Utveckling för Nordstrom SHBC NORD2 2,62 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC NORD2
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2017-10-12
Slutdag: 2022-12-20
Återbetalningsdag: 2023-01-10
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006086724
Börs: NASDAQ Stockholm