Räntecertifikat

Stena SHBC STE11 (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
105,32 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
Stena AB  0 6,65 %
Produktutveckling
Utveckling för Stena SHBC STE11 5,32 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC STE11
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2017-04-21
Slutdag: 2022-12-20
Återbetalningsdag: 2023-01-10
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006085858
Börs: NASDAQ Stockholm