Räntecertifikat

Stena SHBC STE12 (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
103,32 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
Stena AB  0 SEK/STIBOR/3M + 5.42%
Produktutveckling
Utveckling för Stena SHBC STE12 3,32 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC STE12
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2017-10-12
Slutdag: 2022-12-20
Återbetalningsdag: 2023-01-10
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006086674
Börs: NASDAQ Stockholm