Räntecertifikat

Stena SHBC STE13 (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
104,30 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
Stena AB  0 6,25 %
Produktutveckling
Utveckling för Stena SHBC STE13 4,30 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC STE13
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2017-10-12
Slutdag: 2022-12-20
Återbetalningsdag: 2023-01-10
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006086682
Börs: NASDAQ Stockholm