Räntecertifikat

Stena SHBC STE14 (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
102,88 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
Stena AB  0 SEK/STIBOR/3M + 5.2%
Produktutveckling
Utveckling för Stena SHBC STE14 2,88 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC STE14
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2018-04-26
Slutdag: 2023-06-20
Återbetalningsdag: 2023-07-10
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006087151
Börs: NASDAQ Stockholm