Räntecertifikat

Stena SHBC STE15 (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
106,12 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
Stena AB  0 5,91 %
Produktutveckling
Utveckling för Stena SHBC STE15 6,11 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC STE15
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2018-04-26
Slutdag: 2023-06-20
Återbetalningsdag: 2023-07-10
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006087169
Börs: NASDAQ Stockholm