Räntecertifikat

Stena SHBC STE16 (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
102,66 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
Stena AB  0 SEK/STIBOR/3M + 5.47%
Produktutveckling
Utveckling för Stena SHBC STE16 2,66 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC STE16
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2019-05-03
Slutdag: 2024-06-20
Återbetalningsdag: 2024-07-10
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006088993
Börs: NASDAQ Stockholm