Räntecertifikat

Stena SHBC STE17 (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
106,70 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
Stena AB  0 6,00 %
Produktutveckling
Utveckling för Stena SHBC STE17 6,70 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC STE17
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2019-05-03
Slutdag: 2024-06-20
Återbetalningsdag: 2024-07-10
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006089009
Börs: NASDAQ Stockholm