Räntecertifikat

Stena SHBC STE19 (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
105,06 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
Stena AB  0 5,40 %
Produktutveckling
Utveckling för Stena SHBC STE19 5,06 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC STE19
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2019-07-10
Slutdag: 2024-06-20
Återbetalningsdag: 2024-07-10
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006090452
Börs: NASDAQ Stockholm