Räntecertifikat

Stena SHBC STEN8 (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
100,64 % - %

Marknadsutveckling
Underliggande Antal inträffade kredithändelser Nuvarande maximal avkastning
Stena AB  0 SEK/STIBOR/3M + 5.0%
Produktutveckling
Utveckling för Stena SHBC STEN8 0,64 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC STEN8
Emissionskurs: 100 %
Kupong: Se nuv max avkastning
Emissionsdag: 2015-09-03
Slutdag: 2020-09-20
Återbetalningsdag: 2020-10-08
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006083598
Börs: NASDAQ Stockholm