Tillväxtcertifikat

Tillväxtcertifikat EURSEK SHBC TS11I (Nominellt belopp)

Köpkurs Säljkurs
91,85 % - %

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivå Marknads-utveckling
- EURSEK 100 %10,3110,703,80 %
Marknadsutveckling sedan emissionsdagen      3,80 %
Produktutveckling
Utveckling för Tillväxtcertifikat EURSEK SHBC TS11I -8,15 %
Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBC TS11I
Emissionskurs: 100 %
Deltagandegrad: 120%
Emissionsdag: 2018-09-27
Slutdag: 2021-09-08
Återbetalningsdag: 2021-09-27
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006087466
Börs: NASDAQ Stockholm