Aktieindexobligation

Europa Bas 101AE

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
107,98 - 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Europa S&P Europe 350 Low Vol EUR 100 % 202,80 233,16 14,97 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 109,43 %
Utveckling för Europa Bas 101AE 7,97 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 101AE
Emissionskurs: 100 %
Deltagandegrad: 63%
Emissionsdag: 2014-05-22
Förfallodatum: 2019-05-22
Återbetalningsdag: 2019-06-12
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0005704467
Börs: NASDAQ Stockholm