Aktieindexobligation

Asien Bas 104AA

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
101,44 - 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Kina Hang Seng China Enterprises 33 % 11 058,69 11 017,48 -0,37 %
Singapore MSCI Singapore 33 % 378,04 369,05 -2,38 %
Taiwan MSCI Taiwan 33 % 342,93 393,71 14,81 %
Genomsnittsberäkning
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
     4,02 %
 
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 102,53 %
Utveckling för Asien Bas 104AA 1,44 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 104AA
Emissionskurs: 100 %
Deltagandegrad: 45%
Emissionsdag: 2014-08-21
Förfallodatum: 2019-08-21
Återbetalningsdag: 2019-09-09
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0005705076
Börs: NASDAQ Stockholm