Aktieindexobligation

Asien Extra 104AX

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
106,34 - 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Kina Hang Seng China Enterprises 33 % 11 058,69 10 987,06 -0,65 %
Singapore MSCI Singapore 33 % 378,04 369,00 -2,39 %
Taiwan MSCI Taiwan 33 % 342,93 393,06 14,62 %
Genomsnittsberäkning
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
     3,86 %
 
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 107,59 %
Utveckling för Asien Extra 104AX -3,33 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 104AX
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 140%
Emissionsdag: 2014-08-21
Förfallodatum: 2019-08-21
Återbetalningsdag: 2019-09-09
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0005705084
Börs: NASDAQ Stockholm