Aktieindexobligation

Svenska Kvalitetsbolag Extra 120AS

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
110,33 - 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Sverige Assa Abloy 10 % 158,40 175,74 10,95 %
Sverige ATCO A 10 % 147,61 232,00 57,17 %
Sverige AstraZeneca 10 % 484,30 703,19 45,20 %
Sverige HM B 10 % 285,30 144,49 -49,35 %
Sverige ICA 10 % 259,00 316,74 22,29 %
Sverige Nordea 10 % 87,60 84,31 -3,76 %
Sverige SCA B/Essity B 10 % 250,80 316,63 26,25 %
Sverige Securitas 10 % 126,20 147,82 17,13 %
Sverige SKA B 10 % 181,20 156,90 -13,41 %
Sverige TELIA 10 % 41,44 41,11 -0,79 %
Genomsnittsberäkning
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
     11,17 %
 
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 111,73 %
Utveckling för Svenska Kvalitetsbolag Extra 120AS 0,30 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 120AS
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 105%
Emissionsdag: 2016-03-15
Förfallodatum: 2019-03-11
Återbetalningsdag: 2019-03-28
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006084257
Börs: NASDAQ Stockholm