Aktieindexobligation

Stabila Bolag Europa 121AE

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
99,87 101,87 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Europa S&P Europe 350 Low Vol EUR 100 % 225,70 228,14 1,08 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 101,08 %
Utveckling för Stabila Bolag Europa 121AE -9,21 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 121AE
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 100%
Emissionsdag: 2016-04-14
Förfallodatum: 2019-04-15
Återbetalningsdag: 2019-05-08
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006084380
Börs: NASDAQ Stockholm