Aktieindexobligation

Norden Low Vol Balance 12% 120AN

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
132,80 134,80 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Sverige Nordic Low Vol Balance 12% 100 % 212,07 284,38 34,10 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 134,10 %
Utveckling för Norden Low Vol Balance 12% 120AN 20,73 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 122AN
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 100%
Emissionsdag: 2016-05-12
Förfallodatum: 2019-05-10
Återbetalningsdag: 2019-05-29
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006084406
Börs: NASDAQ Stockholm