Aktieindexobligation

Asien 125AA

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
111,83 113,81 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Asien S&P Pan Asia Low Vol 100 % 2 216,09 2 473,35 11,61 %
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
    
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 113,27 %
Utveckling för Asien 125AA 1,66 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 125AA
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 100%
Emissionsdag: 2016-09-15
Förfallodatum: 2019-09-19
Återbetalningsdag: 2019-10-08
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006084794
Börs: NASDAQ Stockholm