Aktieindexobligation

Svenska Kvalitetsbolag Extra 126AS

Tillbaka
Köpkurs Säljkurs Minsta nominella handelspost
123,00 - 10 000 kr

Marknadsutveckling
MarknadUnderliggandeViktStartnivåAktuell nivåBeräknad utveckling
Sverige ALIVNE 10 % 892,50 869,46 -2,58 %
Sverige AstraZeneca 10 % 541,00 787,94 45,64 %
Sverige HM B 10 % 252,50 170,34 -32,54 %
Sverige ICA 10 % 271,90 416,37 53,13 %
Sverige MTG B 10 % 80,69 99,55 23,37 %
Sverige SCA B/Essity B 10 % 251,90 364,06 44,52 %
Sverige SEB A 10 % 87,85 89,47 1,84 %
Sverige Securitas 10 % 141,20 157,06 11,23 %
Sverige SKA B 10 % 196,10 178,01 -9,23 %
Sverige TEL2 B 10 % 68,69 128,54 87,14 %
Genomsnittsberäkning
Beräknad utveckling sedan emissionsdagen
     22,25 %
 
Produktutveckling
Teoretiskt slutvärde 124,48 %
Utveckling för Svenska Kvalitetsbolag Extra 126AS 11,82 %
Behåll - Den här kapitalskyddade placeringen uppfyller varken kriterierna för vinstsäkring eller sälj.

Symbolerna uppdateras dagligen och är baserade på stängningskursen från föregående handelsdag och ska inte ensamma utgöra underlag för placeringsbeslut. Kontakta ditt bankkontor för rådgivning kring vad som passar dig.

Ange datum för att se historiska kurser
Startdatum Slutdatum
Produktinformation
Kortnamn: SHBO 126AS
Emissionskurs: 110 %
Deltagandegrad: 110%
Emissionsdag: 2016-10-13
Förfallodatum: 2019-10-15
Återbetalningsdag: 2019-11-01
Emittent: Handelsbanken
ISIN: SE0006084885
Börs: NASDAQ Stockholm